O projektu

Projekt Mitski park – Skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, zaščito in promocijo dediščine mitološkega prostora – se financira v okviru programa INTERREG V-A Slovenija–Hrvaška.

  • Glavni cilj projekta je aktivno ohranjanje in valoriziranje kulturne dediščine mitološke pokrajine v luči trajnostnega turizma na območju občin Mošćenička Draga in Hrpelje – Kozina
  • Začetek izvedbe projekta: 1. 9. 2018
  • Trajanje projekta: 30 mesecev
  • Vrednost projekta: 745.050,00 EUR (633.292,00 EUR ESRR)
  • Vodilni partner: Občina Hrpelje – Kozina

Cilj projekta je ustvariti destinacijo MITSKI PARK, katere glavne znamenitosti se nahajajo na hrvaški strani (Občina Mošćenička Draga, območje Trebišća) in na slovenski strani (Občina Hrpelje – Kozina, območje Rodika). Ideja projekta je najti povezave med obema krajema in turistično valorizacijo mitološke krajinske dediščine, ki temelji na študiju slovanske in preroške dediščine. V ta namen bodo na obeh območjih urejeni centri za obiskovalce, nadgrajene in s kamnitimi znaki označene »mitološke« poti ter ustvarjene dodatne inovativne vsebine za privabljanje obiskovalcev skozi vse leto.

Nova čezmejna turistična destinacija MITSKI PARK bo na turističnem trgu promovirana s turističnimi paketi, namenjenimi posebnim ciljnim skupinam. Poleg animacijskega programa, ki se bo izvajal na lokaciji in aplikacije za vodenje po Parku, bodo za obiskovalce oblikovani inovativni spominki.

Da bi zagotovili trajnost projekta, bodo o MITOLOŠKEM PARKU in njegovi ponudbi izobraževani lokalni prebivalci, podjetja, turistično in agencijsko osebje ter posebni vodiči na obeh čezmejnih območjih.