Rodik

Pobudnik ureditve Mitskega parka so člani Turističnega društva Rodik v okviru Občine Hrpelje-Kozina. V svoji vasi imajo bogato arheološko najdišče, ki se nahaja na hribu Ajdovščina nad vasjo. To je jedro naše zgodbe, celotna zasnova parka pa zaobjema dve poti: zgornji flišni brkinski del okrog Ajdovščine in kačona ter spodnji apnenčasti kraški del okrog mitske babe.

Mitski park v Rodiku nosi v sebi bogastvo nesnovne kulturne dediščine materializirane v krajini. Dvanajst mitsko-folklornih mest bodo ponesli obiskovalce v svet percepcij sveta naših prednikov, od slovanskega in predslovanskega mitskega izročila o mitski babi, o kultnem kačonu, šembilji kot hudiču na gorečem vozu do naših prednamcev ajdov, enigmatičnih mest vstopa v svet mrtvih prek jam in »mrtvih počival« vse do krščanskih oblikovalcev krajine.

 

Ureditev poti nadgrajuje delo skupnosti vasi in bo omogočila dodatne aktivnost za krajane. Projekt je zasnovan »zeleno« – kultura v naravi v smislu trajnostnega turizma. Liki iz pripovednega izročila bodo izklesani v kamen na licu mesta, kjer se zgodbe v krajini odvijajo. Ob njih bo prek mobilne aplikacije mogoče poslušati zgodbo obiskanega mesta.

Obenem bomo v zgodnjem nadstropju vaškega doma v Rodiku uredili interaktivni interpretacijski center. Z ureditvijo parka želimo razširiti turistično ponudbo na trajnostno naravnan način ter pripomoči k zavedanju in prepoznavanju arheološke, folklorne in mitske dediščine kraške krajine.

 

Kontakt

Občina Hrpelje – Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina
SLOVENIJA

T: +386 (5) 680 01 50
F: +386 (5) 680 01 80

E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
W: http://www.hrpelje-kozina.si