Izvedbena radionica obrade kamena u Mošćeničkoj Dragi

 

Dana 30. studenog i 1. prosinca 2020. je u suradnji Općine Mošćenička Draga, Akademije za primijenjenu umjetnosti Sveučilišta u Rijeci i akademskog kipara Ljube de Karina bila organizirana izvedbena radionica obrade lokalnog kamena. Povod za organizaciju radionice bila je izrada i postavljanje umjetničkih skulptura u ulozi kamenih putokaza na području hrvatskog djela Mitskog parka. Na radionici je sudjelovalo šest studenata Akademije koji su imali priliku uz vodstvo autora skulptura izradi kamenih zrna raži ili zobi iz istarskog kamena Valtura. Radionica je održana u prekrasnom ambijestu vrta galerije Ljube de Karina u Zagore, Brseč.