Author: Natali Iskra

Društvene igre

U sklopu projekta MITSKI PARK smo u suradnji s ilustratorom Jakom Vukotičem kreirali društevne igre, koje će u vašu dnevnu sobu dovesti mitska stvorenja. Zabaviti se možete s igrom »sjećanja« te pronaći mitska stvorenja...

Centar za posjetitelje u Rodiku

Interpretacijski sadržaj Mitskog parka će biti na jedinstven način predstavljen na katu seoskog doma u Rodiku. U suradnji s partnerima Arhej d.o.o. i Fakulteta za humanistiku Univerze na Primorskem je osmišljen sadržaj centra za...

Centar za posjetitelje u Trebišćima

Materijalni izraz prisutnosti Perunove moći tadašnjem čovjeku bio je mlin. Prema raznim usmenim predajama, nebeski bog Perun bi, udarajući mlinskim kamenjem, stvarao gromove i munje kojima je tjerao i ubijao svog neprijatelja Velesa. U...

Prezentacije projekta lokalnim turističkim dionicima

Predstavnice projektnog partnera Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu su u Mošćeničkoj Dragi, dana 28. 10. 2019. godine, i Rodiku, dana 11. 12. 2019. godine, održale prezentacije o slavenskoj mitološkoj baštini u svijetlu...

Radionica izrade kamenih putokaza u Rodiku

U tjednu između 7. i 13. listopada 2019. pred očima (i za oči!) javnosti na dvije lokacije u mjestu Rodik su stvarani kameni putokazi koji će kasnije biti premješteni na odabrane točke unutar Mitskog...

Poziv na uključivanje u turističke pakete

MITSKI PARK stiže! Nalazite se na području Općine Mošćenička Draga, Općine Hrpelje Kozina i okolice? Imate kvalitetne smještajne kapacitete? ili Nudite domaću hranu i piće u ugostiteljskom objektu? ili Pružate ostale usluge za zainteresirane...

Suradnja s Visokom strukovnom školom Sežana

S danom 26. srpanj su četiri učenika Visoke strukovne škole Sežana, smjer oblikovanje kamena, uspješno završili obavezni desetotjedni staž pod mentorstvom Špele Šedivy, magistrice jedinstvenog dizajna. Praktična obuka održala se od kraja prvog tjedna...