O projektu OLD

Projekt se bavi zajedničkim izazovom očuvanja i valorizacije materijalne i nematerijalne kulturne baštine koja je trenutno nedovoljno iskorištena. Ovo je zajednički izazov za cijelo programsko područje. Glavni cilj projekta je aktivno očuvanje i valoriziranje kulturne baštine mitskog krajolika u svjetlu održivog turizma na području općina Mošćenička Draga i Hrpelje-Kozina. Posjetitelji Prekograničnog mitskog parka (PMP) će dobiti jedinstven doživljaj koji će obogatiti atraktivnost destinacije, te time i povećati broj posjeta.

Glavni ishodi projekta su:

  • turistički posjeti novoj prekograničnoj turističkoj destinaciji (5000);
  • poduzeće koje će pružiti interpretacijsko znanje i razviti animacijski program PMP (1);
  • turistički proizvodi za održivo korištenje baštine mitskih tradicija (2);
  • osobe koje će biti osposobljene o temama PMP (131);
  • investicije manjeg opsega u infrastrukturu za uređenje centra za posjetitelje na području OHK in OMD (2).

Korist od glavnih ishoda imat će ciljane skupine (General Public – turisti/posjetitelji, uglavnom djeca, MSP, lokalne i regionalne vlasti, interesne grupe, neprofitne organizacije i druge ustanove).

Inovativni pristup predviđa stvaranje novih turističkih prekograničnih proizvoda koji kombiniraju novi Prekogranični mitski park s nizom proizvoda i usluga u smislu gospodarskog razvoja i razvoja održivog turizma. Park će dobiti jedinstven izgled i na svakoj lokaciji će se posjetiteljima virtualno prikazati druga lokacija (dio prekograničnog parka koji se nalazi u drugoj zemlji), kako bih ih se privuklo da obiđu čitav park. Umjesto klasičnih tabela za označavanje, koristit će se kamene oznake (putokaze) koji ne onečišćuju okoliš.

Prekogranične turističke proizvode je moguće stvoriti i uspješno promovirati aktivnim sudjelovanjem svih uključenih dionika iz obje države. Oživljavanje baštine i povezivanje baštine u turističke proizvode s bogatom ponudom je moguće samo s uspostavom prekogranične turističke destinacije- Prekograničnog mitskog parka.