Objavljen priročnik KAMEN IN OZNAČEVANJE

Priročnik, ki je pred vami, ponuja pregled možnosti uporabe kamna pri označevanju turističnih
točk, prikazuje primere dobre prakse in spodbuja rabo tega trajnostnega naravnega materiala, saj se
z uporabo kamna v prostor vključuje kulturno in naravno dediščino okolja, tj. kamnoseško obrt in
lokalni kamen. Predstavlja tudi prednosti in omejitve pri uporabi kamna za označevanje turističnih
točk in podajanju informacij o znamenitostih. Ponuja drugačen pogled na označevanje ter spodbuja in
nakazuje nove možnosti.

Priročnik je v PDF obliki na voljo na spletni strani projekta Mitski park, zavihek Gradiva.