Razstava kamnitih skulptur in označevalcev – Sežana, 29.5.

Konec meseca maja 2020 je bila izvedena razstava kamnitih skulptur in označevalcev poti Mitskega parka Rodik v delavnici za oblikovanje kamna Višje strokovne šole Sežana. Razstavo je organiziralo Izobraževalno razvojno središče Inkubatorja d.o.o. Sežana v sodelovanju z vodilnim partnerjem projekta Mitski park- občino Hrpelje-Kozina.

Po uvodnem govoru Dorijana Maršiča, direktorja Inkubator d.o.o. Sežana, in županje občine Hrpelje-Kozina, Saše Likavec Svetelšek, je sledila predstavitev skulptur in označevalcev. O tipografiji na označevalcih in pomembnosti ter hkrati redkosti takšnih projektov je govoril tipograf/kaligraf Marko Drpić, ki je za projekt izdelal posebno tipografijo. Akademski kipar Damjan Švara je predstavil idejo za sedmimi skulpturami, ki jih je kot zunanji sodelavec izdelal za lokacijo Fukova jama. Oblikovalka na projektu Špela Šedivy, diplomirana oblikovalka unikatov, pa je predstavila skulpture za ostalih 11 lokacij parka. Pri izvedbi je sicer sodelovalo skupno 20 povabljenih strokovnjakov in študentov oblikovanja kamna Višje strokovne šole Sežana. Talentirana študentka drugega letnika omenjene šole, Sibila Leskovec, je na projektu sodelovala tudi kot soavtorica nekaterih interpretacij in je samostojno izdelala 6 skulptur.

Izdelanih je bilo 28 skulptur in 13 označevalcev poti, kar je skupaj zneslo 41 kamnitih izdelkov oz. 40 ton obdelanih kosov kamna. Označevalci poti so ozki pokončni kamni z vklesanimi ledinskimi imeni dvanajstih lokacij, en označevalec pa označuje križišče. Kamnite skulpture predstavljajo interpretacijo mitskega izročila. Še v tem mesecu jih bodo začeli nameščati na izbrane lokacije v okolici vasi Rodik.

Mitska izročila iz različnih obdobij so vezana na določeno točko v krajini (npr. jame, srenjske meje, ostanki nekdanjih naselij, …). Ta izročila ljudje prepoznamo v zgodbah, ki so nam jih pripovedovali naši bišnonoti. 6 mitskih zgodb je umeščenih ob zgornji (brkinski) poti (označevalci in skulpture so izdelane iz peščenjaka) ter 6 mitskih zgodb na spodnji (kraški) poti (označevalci in skulpture so izdelane iz apnenca). Od ene do druge lokacije bo obiskovalce Mitskega parka dodatno vodila tudi aplikacija nameščena na mobilnem telefonu, katera bo nared do konca leta 2020, prav tako tudi informacijski center s stalno razstavo v Vaškem domu Rodik.