Rodik

Stanovnici Rodika poznaju svaki komadić svoje zemlje i na svakoj lokaciji u prirodi koju su dotakle ljudske ruke, napisana je priča. Mitski park s dvanaest mitsko-folklornih punktova odvodi vas u svijet naših predaka do mitske Babe, kultne zmije, šembilje kao vraga na vatrenoj kočiji, do naših predaka ajda, zagonetnih mjesta ulaska u svijet mrtvih kroz špilje, “počivališta mrtvih” i do kršćanskih oblikovatelja krajolika.

Možete prošetati dvjema stazama: između stabala duž gornjeg Lintverovog kruga u gornjem flišnom brkinskom dijelu ili duž donjeg Babinog kruga po tvrdom krškom tlu vapnenačkog dijela, koji možete proći i biciklom. Slijedite kartu i crvene i sive oznake. Kameni marker upozorit će vas na novi punkt, a kada prijeđete preko kamenog praga, ući ćete u mitski svijet.

Pored pripovijesti, u aplikaciji ćete pronaći i jedinstvene isklesane skulpture s motivom pripovjedačke tradicije koje se odnose na punkt na kojem se nalazite. Riješi zagonetku i fotografiraj se! Fotografiju objavi na mrežama s #mitskiparkrodik. Najoriginalniji motivi bit će nagrađeni! Rješenje svih zagonetki odvest će te do babe u Interaktivnom centru u Rodiku.

Vrijeme trajanja:
Lintverov krug: 2 sata; za dodatni punkt Križen drev 30 minuta, za dodatni punkt Pod lisičino 20 min;
Babin krug: 3 sata hoda, 1 sat biciklom; za dodatni punkt Fukova jama 40 min (15 min biciklom), do punkta Globoka jama 40 min (15 min biciklom).

Kontakt

Občina Hrpelje – Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina
SLOVENIJA

T: +386 (5) 680 01 50
F: +386 (5) 680 01 80

E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
W: http://www.hrpelje-kozina.si