Centar za posjetitelje u Trebišćima

Materijalni izraz prisutnosti Perunove moći tadašnjem čovjeku bio je mlin. Prema raznim usmenim predajama, nebeski bog Perun bi, udarajući mlinskim kamenjem, stvarao gromove i munje kojima je tjerao i ubijao svog neprijatelja Velesa. U samom srcu danas napuštenog sela Trebišća se tako nalazi mlin, jedan od materijalnih simbola boga Peruna. Mlin je dio šireg mitskog krajolika koji uključuje svetište na vrhu brda naziva Perun, vodu koja se spušta u obliku potoka te mlin kao mjesto grmljavine.

U svrhu što vjernije rekonstukcije mlina, radna skupina za obnovu mlina u Centar za posjetitelje je napravila istraživanje povijesti mlina u Trebišćima i njegove mlinske tehnike. Stare fotografije, iskopavanja, sačuvani dijelovi mlina, svjedočanstva starijih mještana, bili su samo neki od uporišta za određivanje intervencija u materijalnim ostacima tog kulturnog doba iznimne važnosti za povijest općine Mošćenička Draga.

Materijalni i nematerijalni tragovi od važnosti su ne samo za trenutnu obnovu mlina, nego i priču o njemu. Ta priča nas vodi više od pet stotina godina u povijest, kada je mlin u Trebišćima izgrađen i bio jedan od stupova tadašnjeg života, pa sve do vremena dolaska prvih doseljenih Slavena kojima su Trebišća bila pozornica njihovih najsvetijih vjerovanja.

Mlin u 21. stoljeću dobiva novo ruho. Interpretacijski sadržaji projekta MITSKI PARK postavljeni u obnovljenom mlinu predstavit će posjetitelju bogatu mitološku baštinu ovog kraja. Obnovljena mlinska tehnika će prezentirati tradicionalni način prerade brašna iz žita, koje nam prema starim slavenskim vjerovanjima donosi bog Veles, zaštitnik seljaka, pastira i stoke, darovatelj blagostanja i žitnog bogatstva.