O projektu

PROJEKT MITSKI PARK – ZAJEDNIČKA PREKOGRANIČNA TURISTIČKA DESTINACIJA ZA OČUVANJE, ZAŠTITU I PROMICANJE BAŠTINE MITSKOG PROSTORA

Glavni cilj projekta je aktivno očuvanje i valoriziranje kulturne baštine mitskog krajolika u svjetlu održivog turizma na području općina Mošćenička Draga i Hrpelje – Kozina.
Početak provedbe projekta: 01. 09. 2018
Trajanje projekta: 32 mjeseci
Vrijednost projekta:745.050,00 EUR (633.292,00 EUR ERDF)
Vodeći partner:
Občina Hrpelje – Kozina
Projektni partneri:
Općina Mošćenička Draga (HR),
Sveučilište u Rijeci – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (HR),
Univerza na Primorskem/Universita’ del Litorale – Fakulteta za humanistične študije (SI),
Turistička zajednica Općine Mošćenička Draga (HR),
Arhej d.o.o. (SI),
Inkubator d. o. o. Sežana (SI).
Projektom je stvorena prekogranična destinacija Mitski park čije se glavne atrakcije nalaze na hrvatskoj strani (Općina Mošćenička Draga: područje Trebišća) i slovenskoj strani (Općina Hrpelje – Kozina: područje Rodika). Ideja projekta je bila temeljem proučavanja slavenske i pretslavenske baštine pronaći poveznice koje spajaju dvije lokacije i turistički valorizirati tu baštinu mitskog krajolika.
U tu svrhu su na oba područja uređeni centri za posjetitelje i pješačke staze, postavljene kamene skulpture te osmišljeni dodatni inovativni sadržaji koji privlače posjetitelje tijekom cijele godine.

Nova prekogranična turistička destinacija Mitski park je promovirana na turističkom tržištu putem turističkih paket-aranžmana namijenjenih posebnim ciljnim skupinama. Osim animacijskog programa na licu mjesta i aplikacije za vođenje po Parku, za posjetitelje su osmišljeni i inovativni suveniri.

Kako bi se osigurala održivost projekta, o Mitskom parku i njegovoj ponudi provedena je edukacija lokalnih stanovnika, poduzeća, turističkih i agencijskih djelatnika te turističkih vodiča.

Ideja o osnivanju Mitskog parka nastala je 2011. godine nakon objave članka u publikaciji „Korištenje prostora“, autorice Katje Hrobat Virloget, u kojem autorica govori o mitsko-arheološkom parku koji bi se mogao uspostaviti u Rodiku. Kasnije su neka polazišta za tzv. mitsko-folklorni park utvrđena u okviru projekta Živi krajolik (Interreg ITA-SLO; 2012.-2015.), pod vodstvom dr. sc. Aleksandar Panjek. U projektu su surađivali: dr. Katja Hrobat Virloget UP FHŠ (idejno, sadržajno rješenje mitsko-folklornog parka u Rodiku i Gropadi, prikupljanje i analiza narativne građe), dr. sc. Petra Kavrečič UP FHŠ (sakupljanje i analiza narativne građe), dr. Ines Beguš (arhivski izvori), doc. dr. Boštjan Bugarič UP FHŠ (prijedlog postavljanja i projektiranja trase); Mirta Čok (popularna publikacija za djecu), Monika Milic (prijedlog lokacije mitsko-folklornog parka u Gropadi), Luca Caburlotto (nadzornik kulturne baštine regije Friuli-Venezia Giulia). U prekograničnom projektu Mitski park (Interreg SLO-HR; 2018.-21.) neke su originalne ideje nadograđene, druge napuštene, a treće su potpuno nove i provedene u praksi.

Elaborat iz Living Landscape_compressed

Pri osmišljavanju Mitskog parka svakako je vrijedno spomenuti Tjašu Kranjec i Milana Pučka, koje su uz vanjsku suradnicu i općinsku upravu pripremile prijavu Mitskog parka na natječaj Interreg Slovenija – Hrvatska.