Obrazovanje stručnjaka za mitsku tradiciju: 1. dio – Obrazovanje edukatora

U sklopu projekta MITSKI PARK su održane prve aktivnosti usmjerene na obrazovanje stručnjaka za mitsku tradiciju u svrhu jačanja kapaciteta dionika za poboljšanu turističku ponudu na području Prekograničkog mitskog parka. Planirana su ukupno četiri modula obrazovanja: obrazovanje prekograničnih vodiča koji će voditi grupe po lokacijama Prekograničnog mitskog parka u obje države, obrazovanje osoblja koje radi u turizmu, obrazovanje lokalnog stanovništva i poduzetnika (ugostitelji, obrtnici, itd.) koji će biti u izravnom kontaktu s posjetiteljima te obrazovanje edukatora koje će obrazovati vodiče i druge ciljane skupine po završetku projekta.

Obrazovane osobe moći će posjetiteljima Prekograničnog mitskog parka i okolice pružiti informacije i stručnu interpretaciju mitskih tradicija na predmetnim lokacijama, te ih informirati o  aktivnostima i ponudi u okolici, pozvati ih na obilazak parka i tako doprinijeti gospodarskom razvoju područja.

Na razini projekta je planirano obrazovanje najmanje 131 osobe  (20 vodiča, 30 zaposlenih u turizmu, 70 lokalnih stanovnika i poduzetnika te 11 osoba iz redova partnera).

Dana 26. svibnja 2020. je održana prva u nizu edukacija usmjerena na obrazovanje edukatora. Jedanaest osoba iz redova partnera sudjelovalo je u virtualnoj edukaciji u svrhu osposobljavanja za obrazovanje turističkih vodiča, zaposlenika u turizmu, lokalnog stanovništva i poduzetnika nakon završetka projektnih aktivnosti. Cilj ove aktivnosti je omogućiti održavanje i nastavak postizanja ciljeva i rezultata projekta i nakon njegovog završetka.