Poziv na završni događaj projekta MITSKI PARK

Nova prekogranična turistička destinacija Mitski park je polako, ali kontinuirano, počela graditi svoj današnji izgled prije više od dvije godine. U svijesti pojedinaca je postojala želja za očuvanjem mitske tradicije krajolika mjesta Trebišća (Mošćenička Draga, Hrvatska) i Rodik (Hrpelje-Kozina, Slovenija) već desetljeće ranije, a projekt MITSKI PARK je po prvi puta spojio mitske krajolike u zajedničkim nastojanjima kroz stvaranje prekogranične turističke destinacije. U cilju očuvanja, zaštite i promicanja baštine mitskog krajolika u svijetlu održivog turizma, obilježena će biti ovog proljeća službena otvaranja Mitskog parka na obje strane granice.
Partneri Občina Hrpelje – Kozina, Općina Mošćenička Draga, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, Univerza na Primorskem, Turistička zajednica općine Mošćenička Draga, Arhej d.o.o. i Inkubator Sežana d.o.o. pozivaju Vas na završni događaj projekta MITSKI PARK. S pristupom integriranom očuvanju nematerijalne kulturne baštine moći ćete se upoznati u sklopu online događaja u srijedu, 21. travnja 2021., u 10 sati.

Završnom događaju moći ćete se pridružiti putem sljedeće poveznice http://bit.ly/Mitskipark (Cisco Webex Meetings) te pratiti predstavljanje:
– projekta MITSKI PARK, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V – A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.;
– nematerijalne kulturne baštine – mitsko – folklorne tradicije uprizorene u krajoliku;
– centara za posjetitelje – posjet oba dijela Mitskog parka obogaćuje posjet posjetiteljskim centrima, gdje se posjetitelj susreće s mitskim doživljajem svijeta;
– umjetničkih skulptura u funkciji kamenih putokaza postavljenih na stazama unutar Mitskog parka – kako napraviti iskorak u obilježavanju turističkih lokacija te odabrati održivo rješenje koristeći lokalni kamen, pritom ističući vrijednost prirodne i kulturne baštine?;
– novih turističkih proizvoda s osnovnom i dodatnom turističkom ponudom – uspostavljanjem Mitskog parka postavljamo temelje jedinstvenoj edukativno – iskustvenoj turističkoj destinaciji u Europi.

Predviđeno trajanje završnog događaja je sat vremena, nakon čega slijedi vrijeme predviđeno za upite novinara i ostalih sudionika.

Za više informacija:
Natali Iskra, Općina Mošćenička Draga; projekti@moscenicka-draga.hr, tel. +385 91 618 9503
Valerija Pučko, Občina Hrpelje – Kozina; info@mitski-park.eu, tel. +386 (7) 569 882;
Facebook Mitski park
www.Mitski-park.eu