Predstavljanje projekta MITSKI PARK na FTMU

 

U ponedjeljak, 11. siječnja 2021. godine na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci u okviru kolegija “Poduzetnički menadžment i inovacije”  održano je predstavljanje projekta Mitski park – Zajednička prekogranična turistička destinacija za očuvanje, zaštitu i promicanje baštine mitskog prostora financiranog u okviru programa INTERREG V – A Slovenija – Hrvatska. Na predavanju je prisustvovalo devedesetak studenata. Prisutni su pobliže upoznati sa aktivnostima koje se provode u sklopu projekta, kao i sa povijesno-mitskom stazom koja predstavlja glavnu poveznicu destinacije na području Slovenije i Hrvatske, a koju objedinjuje prekogranični Mitski park. Studentima je Mitski park i njegovu turističku ulogu predstavila izv. prof. dr. sc. Elena Rudan.