Prezentacije projekta lokalnim turističkim dionicima

Predstavnice projektnog partnera Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu su u Mošćeničkoj Dragi, dana 28. 10. 2019. godine, i Rodiku, dana 11. 12. 2019. godine, održale prezentacije o slavenskoj mitološkoj baštini u svijetlu održivog turizma. Prezentacije su bile namjenjene lokalnim turističkim dionicima  i zainteresiranoj javnosti.

Prisutne je u Mošćeničkoj Dragi pozdravila Nensi Dretvić, direktorica TZ Općine Mošćenička Draga, dok su u Rodiku uvodnu riječ održale Valerija Pučko, predstavnica Turističkog društva Rodik te predstavnice glavnog partnera, Općine Hrpelje – Kozina.

Predstavnice FMTU su prisutnima predstavile projekt MITSKI PARK, zajedno sa svim aktivnostima koje će se održavati u sklopu projekta. Poseban naglasak je stavljen na turističke segmente projekta i važnost uključivanja turističkih dionika u stvaranje prekogranične destinacije MITSKI PARK.