Center za obiskovalce v Rodiku

Zgornje nadstropje vaškega doma v Rodiku bo v celoti namenjeno interpretaciji vsebine Mitskega parka na edinstven način. V sodelovanju s partnerji Arhej in UP Fakulteta za humanistiko smo dodelali vsebino, idejno zasnovo celotnega prostora pa prepustili izbrani oblikovalki Sanji Jurca Avci iz Zavoda TRANS. V pravcah leži ljudsko iskanje odgovorov na vprašanja, ki si jih bodisi niso znali razumsko pojasniti ali so bila bodisi premočna za dojemanje in so ponujala druge razlage. V Mitskem parku nekatere med njimi na posameznih točkah spoznamo in jih z domišljijo zaslutimo. K temu pripomorejo umetelno izklesani kamniti označevalci. V sprejemnem centru pa nas razstavni elementi popeljejo skozi glavno temo: kako si razlagamo svet? Kdo smo? Kje smo? Kam gremo? Na aktiven način sledimo postavljenim razlagam, ki so nam nevsiljivo podane: znanstvena, mitska in duhovna. Vsebina nas ne omejuje, vsekakor pa v nas sproži vprašanja – toliko, kot si vsak zase vzame.