O projektu

Projekt MITSKI PARK – Skupna čezmejna turistična destinacija za za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine – se financira v okviru programa INTERREG V-A Slovenija–Hrvaška.

  • Glavni cilj projekta je aktivno ohranjanje in valoriziranje kulturne dediščine mitološke pokrajine v luči trajnostnega turizma na območju občin Mošćenička Draga in Hrpelje – Kozina
  • Začetek izvedbe projekta: 1. 9. 2018
  • Trajanje projekta: 30 mesecev
  • Vrednost projekta: 745.050,00 EUR (633.292,00 EUR ESRR)
  • Vodilni partner: Občina Hrpelje – Kozina
  • Projektni partnerji: Općina Mošćenička Draga (HR), Sveučilište u Rijeci – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (HR), Univerza na Primorskem/Universita’ del Litorale – Fakulteta za humanistične študije (SI), Turistička zajednica Općine Mošćenička Draga (HR), Arhej d.o.o. (SI), INKUBATOR d.o.o. (SI)

Cilj projekta je ustvariti destinacijo Mitski park, katere glavne znamenitosti se nahajajo na hrvaški strani (občina Mošćenička Draga, območje Trebišća) in na slovenski strani (občina Hrpelje – Kozina, območje Rodika). Ideja projekta je najti povezave med obema krajema in turistično valorizacijo mitske krajinske dediščine, ki temelji na študiju slovanske in predslovanske dediščine. V ta namen se na obeh območjih urejujejo centri za obiskovalce, nadgrajujejo se in s kamnitimi znaki označujejo »mitske« poti ter se ustvarjajo dodatne inovativne vsebine za privabljanje obiskovalcev skozi vse leto.

 

 

Nova čezmejna turistična destinacija Mitski park je na turističnem trgu promovirana s turističnimi paketi, namenjenimi posebnim ciljnim skupinam. Poleg animacijskega programa, ki se bo izvajal na lokaciji in aplikacije za vodenje po Parku, za obiskovalce se oblikujejo inovativni spominki.

Da bi zagotovili trajnost projekta, bodo o Mitskom parku in njegovi ponudbi izobraževani lokalni prebivalci, podjetja, turistično in agencijsko osebje ter posebni vodiči na obeh čezmejnih območjih.