O projektu

PROJEKT MITSKI PARK – SKUPNA ČEZMEJNA TURISTIČNA DESTINACIJA ZA OHRANJANJE, VARSTVO IN PROMOCIJO DEDIŠČINE MITSKE KRAJINE  

Glavni cilj projekta je aktivno ohranjanje in valoriziranje kulturne dediščine mitološke pokrajine v luči trajnostnega turizma na območju občin Mošćenička Draga in Hrpelje – Kozina.

Začetek izvedbe projekta: 1. 9. 2018

Trajanje projekta: 32 mesecev

Vrednost projekta: 745.050,00 EUR (633.292,00 EUR ESRR)
Vodilni partner:
Občina Hrpelje – Kozina
Projektni partnerji:
Općina Mošćenička Draga (HR),
Sveučilište u Rijeci – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (HR),
Univerza na Primorskem/Universita’ del Litorale – Fakulteta za humanistične študije (SI),
Turistička zajednica Općine Mošćenička Draga (HR),
Arhej d.o.o. (SI) in
Inkubator d. o. o. Sežana (SI).
Cilj projekta je ustvariti čezmejno turistično destinacijo Mitski park, katere glavne znamenitosti se nahajajo na hrvaški strani (občina Mošćenička Draga, območje Trebišća) in na slovenski strani (občina Hrpelje – Kozina,
območje Rodika). Ideja projekta je najti povezave med obema krajema in turistično valorizacijo mitske krajinske dediščine, ki temelji na študiju slovanske in predslovanske dediščine.

V ta namen sta bila na obeh območjih urejena centra za obiskovalce, urejene poti, kamnite skulpture in s kamnitimi znaki označene »mitske« poti ter ustvarjene dodatne inovativne vsebine za privabljanje obiskovalcev skozi vse leto.

Nova čezmejna turistična destinacija Mitski park se na turističnem trgu promovira s turističnimi paketi, namenjenimi različnim ciljnim skupinam. Poleg animacijskega programa, ki se bo izvajal na lokaciji, in aplikacije za
obiskovalce za vodenje po Parku, so bili oblikovani tudi inovativni spominki.

Da bi zagotovili trajnost projekta, so bili o Mitskom parku in njegovi ponudbi izobraženi lokalni prebivalci, podjetja, turistično in agencijsko osebje ter vodiči za vodenje po Mitskem parku na obeh čezmejnih območjih.