Izobraževanje poznavalcev mitskega izročila – 1. del: Izobraževanje izobraževalcev

V okviru projekta MITSKI PARK so bile izvedene prve aktivnosti, namenjene izobraževanju poznavalcev mitskega izročila in s tem krepitve zmogljivosti deležnikov za boljšo turistično ponudbo na območju Čezmejnega mitskega parka. Načrtovani so štiri sklopi izobraževanj: izobraževanje čezmejnih vodnikov, ki bodo vodili skupine po lokacijah Čezmejnega mitskega parka, izobraževanje osebja, ki se ukvarja s turizmom, izobraževanje lokalnega prebivalstva in podjetnikov (gostinci, obrtniki itd.), ki bodo v neposrednem stiku z obiskovalci ter izobraževanje oseb, ki bodo usposabljale vodnike in druge operaterje po zaključku projekta.

Izobražene osebe bodo z osvojenim znanjem obiskovalcem Čezmejnega mitskega parka in okolice podajale vsebine mitskih izročil na izbranih lokacijah parkov in njihove strokovne interpretacije, jih informirale o aktivnostih in ponudbi okolice, vabile na obisk parka ter tako pripomogle k gospodarskemu razvoju območja.
Na projektni ravni je predvideno izobraževanje vsaj 131 oseb (20 vodnikov, 30 oseb, ki delujejo v turizmu, 70 lokalnih prebivalcev in podjetnikov ter 11 izobraževalcev partnerjev (3 za VP in PP2, 1 za vsakega ostalega PP).

Dne 26. maja 2020 je potekalo prvo usposabljanje, namenjeno izobraževanju izobraževalcev. Enajst oseb iz vrst partnerjev se je udeležilo virtualnega izobraževanja z namenom usposabljanja za nadaljnja izobraževanja čezmejnih turističnih vodnikov, oseb, ki delujejo v turizmu, lokalnih prebivalcev in podjetnikov, tudi po zaključku projektnih aktivnosti. Cilj te aktivnosti je zagotoviti doseganje ciljev in rezultatov projekta tudi po njegovem zaključku.