Delavnica izdelave kamnitih označevalcev v Rodiku

Med 7. in 13. oktobrom 2019 so na dveh deloviščih v Rodiku pred vašimi očmi nastajali kamniti označevalci, ki bodo kasneje prestavljeni na izbrane točke Mitskega parka. Na delavnici so sodelovali študenti 2. letnika VSŠ Sežana (Višja strokovna šola Sežana) programa oblikovanja materialov (modul kamen) z mentorji ter povabljeni strokovnjaki s področij oblikovanja, kamnoseštva in kiparstva.
Izvedbena delavnica je bila v prvi vrsti namenjena izdelavi kamnitih označevalcev, neizbežno pa je bilo seveda tudi sodelovanje, povezovanje, izmenjava mnenj, izobraževanje, … Hkrati je to bil tudi promocijski dogodek projekta ter kamnoseških in oblikovalskih veščin.
Za izvedbo delavnice je poskrbel projektni partner Inkubator d.o.o. Sežana (z notranjo enoto – Izobraževalno razvojno središče) v sodelovanju z vodilnim partnerjem Občino Hrpelje-Kozina in Krajevno skupnostjo Rodik.
Na začetku tedna so udeleženci predse dobili neobdelan kos kamna. Počasi, z vsakim odbitim kosom materiala, so se približevali končni obliki kamnitih označevalcev. Vse bolj je bilo v kamniti gmoti moč prepoznati velik kačji rep in telo (Kačon, ki prebiva na Čuku), predimenzionirano stopalo, koleno in stegno (dele ogromne pošasti imenovane ‘krvavo stegno’), konjsko lobanjo in čarovniške roke (za lokacijo ‘kobilja glava’), ruto, obešeno na »hrastovo vejo« (za Šlavrovo jamo), velika nakovala (za Ajdovščino nad Rodikom), ilustrativno predstavljene kraške jame (za lokacijo Remeščica), in še kaj se je našlo … Nekateri kosi bodo končani oz. dodelani v Sežani, nekateri pa so svoj končni izgled dobili s koncem izvedbene delavnice.
V središču vasi pa je ustvarjal kaligraf/tipograf/oblikovalec Marko Drpić (zunanji sodelavec projekta), ki je s svojim mojstrskim klesanjem črk projektu dodal posebno noto. Posebej za Mitski park je oblikoval tipografijo, s katero zapisana ledinska imena lokacij na kamnitih označevalcih, bodo obiskovalce vodile po poteh Mitskega parka.

@inkubatorsezana @izobrazevalnosredisce sezana @mitskipark  @vsssezana   Mitski park – Interreg SI – HR

#kamen #Kras #praksa #kamnosestvo #oblikovanjekamna