Objavljen priročnik Mitska krajina, Iz različnih perspektiv

Knjiga, ki je pred vami, je eden izmed rezultatov mednarodnega projekta »Mitski park«, ki je kot zgleden primer nastal v sodelovanju med lokalno skupnostjo in stroko.¹ Ideja o prezentaciji bogatega pripovednega izročila in arheoloških najdišč v rodiški krajini (Hrobat 2001) je bila razvita in natančneje začrtana v mednarodnem projektu »Living Landscape«,² po neuspešni prijavi nadaljevanja projekta so iniciativo prevzeli Rodičani z Občino Hrpelje-Kozina, poiskali projektne partnerje in uspešno prijavili projekt.
Na območju Mošćeničke drage se je ideja o predstavitvi (pra)slovanske mitske krajine porodila že prej, postavljene so bile informativne table, tekom pričujočega projekta pa je bil namen nadgradnja prezentacije in poenotenje z Rodikom v enotno čezmejno turistično destinacijo Mitski park. S prezentacijomitskega in folkornega izročila in situ, tj. v krajini, v kateri je uprostorjeno, polagamo temelje ene najbolj edinstvenih izobraževalnih in izkustvenih turističnih destinacij v Evropi, saj gre za ene redkih primerov celostnega ohranjanja tovrstne nesnovne dediščine, ki je po večini Evrope, sploh v zahodni, izumrla.

Čeprav poenotene v enotno turistično destinacijo, sta si rodiška in trebiška mitska krajina nekoliko različni.

Odlomek iz publikacije Mitska krajina, Iz različnih perspektiv, izr. prof. dr. Katje Hrobat Virloget

Celotno publikacijo lahko prenesete s spletnega mesta projekta Mitski park, zavihek Gradiva.