Osposobljavanje turističkih vodiča – 1. dio (15. i 16. 6.)

Dana 15. i 16. 6. 2020. održane su teorijske edukacije za osposobljavanje turističkih vodiča na temu promicanja baštine mitskog prostora mjesta Trebišća (Mošćenička Draga, Hrvatska) i Rodik (Hrpelje-Kozina, Slovenija). Edukacija održana u ponedjeljak, 15. 6., je bila namijenjena zainteresiranim turističkim vodičima s licencom za vođenje po Primorsko – goranskoj županiji, dok su se edukatori slovenskim vodičima obrati u utorak, 16. 6. Edukacije su okupile ukupno 45 turističkih vodiča.

Obrazovanje je održano online putem platforme Meet Jitsi, zbog izvanrednih uvjeta uzrokovanih epidemijom COVID 19.

Cilj edukacije je bio osposobljavanje turističkih vodiča za stručno vođenje MITSKIM PARKOM.  Turistički vodiči upoznati su bili sa sadržajima iz mitske baštine prekograničnog područja u kontekstu vođenja po stazama. Osim s mitskom baštinom, vodiči su imali prilike upoznati se i s inovativnom turističkom ponudom koju će nuditi prekogranična turistička destinacija MITSKI PARK.

Edukaciju je otvorila i administrirala Elza Matijašić, (TZO Mošćenička Draga). Nakon toga prisutnima se obratila koordinatorica projekta za Općinu Mošćenička Draga (15. 6.), odnosno koordinatorica projekta za Općinu Hrpelje – Kozina (16. 6.), koja je sudionicima edukacije predstavila projekt i turističke destinacije Rodik i Trebišća.

Uslijedilo je predavanje izv. prof. dr. Katja Hrobat Virloget (Predstojnica Inštituta za medkulturne študije) o mitskoj baštini, dok je vodiče s turističkim dio ponude i turističkim paketima Mitskog parka upoznala doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu). 

Teorijskom dijelu slijediti će i edukacija na terenu u kojoj će se vodiči upoznati sa sljedećim sadržajem:

  • info centri,
  • interaktivne igre,
  • baštinski putevi i mobilna aplikacija,
  • kameni putokazi i skulpture,
  • arheološka i mitska baština.

Edukacija na terenu je predviđena za termin nakon otvaranja Mitskog parka, koje je predviđeno za srpanj 2020., odnosno prema dogovoru sa sudionicima edukacije.