Predstavitvi projekta MITSKI PARK lokalnim turističnim deležnikom

Predstavnice projektnega partnerja Fakultete za menedžment v turizmu in gostinstvu so 28. oktobra 2019 v Moščenički Dragi ter 11. decembra 2019 v Rodiku predstavileslovansko mitološko dediščino in projekt MITSKI PARK v luči trajnostnega turizma. Predstavitvi sta bili namenjeni lokalnim turističnim deležnikom in zainteresirani javnosti.

Prisotne v Moščenički Dragi je pozdravila NensiDretvić, direktorica Turističnega združenja Občine Moščenička Draga, v Rodiku pa je uvodni nagovor podala Valerija Pučko, predstavnica Turističnega društva Rodik in predstavnica vodilnega partnerja, Občine Hrpelje-Kozina.

Predstavnice FMTU so nato prisotnim predstavile projekt MITSKI PARK ter  aktivnosti, ki bodo potekale v okviru projekta. Poseben poudarek je bil namenjen turističnim segmentom projekta in pomembnosti vključevanja turističnih deležnikov v oblikovanje čezmejne destinacije MITSKI PARK.